• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Ketri, Mueang Satun, Satun, 91000   091-1688681