• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Rua, Tha Phae, Satun, 91150   086-9660739