• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nong Mu, Wihan Daeng, Saraburi, 18150   -