• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Mittraphap, Muak Lek, Saraburi, 18180   -