• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nong Rong, Nong Khae, Saraburi, 18140   -