• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Talat Luang, Mueang Ang Thong, Ang Thong, 14000   035-16930