• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Chana, Tha Chana, Surat Thani, 84170   087-2645298