• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nai Mueang, Mueang Chai Nat, Chai Nat, 17000   -