• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Krasang, Krasang, Buri Ram, 31660   -