• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nai Mueang, Mueang Buri Ram, Buri Ram, 31000   -