• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Den Chai, Den Chai, Phrae, 54110   -