• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Klang, Selaphum, Roi Et, 45120   -