• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Bo Haeo, Mueang Lampang, Lampang, 52000   -