• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wiang Yong, Mueang Lamphun, Lamphun, 51000   -