• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Talat, Mueang Maha Sarakham, Maha Sarakham, 44000   -