• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Duan Yai, Wang Hin, Si Sa Ket, 33270   -