• ทำเนียบมัสยิด

-


-, That Choeng Chum, Mueang Sakon Nakhon, Sakon Nakhon, 47000   -