• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thung Maha Charoen, Wang Nam Yen, Sa Kaeo, 27120   -