• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Ton Pho, Mueang Sing Buri, Sing Buri, 16000   -