• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Lan Sak, Lan Sak, Uthai Thani, 61160   -