• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Ano Ru, Mueang Pattani, Pattani, 94000   077-33302402
-