• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Khlong Sip, Khet Nong Chok, Bangkok, 10530   0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330, 0-2989-7108