• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Pong Ngam, Mae Sai, Chiang Rai, 57130   081-7835413