• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wawi, Mae Suai, Chiang Rai, 57180   094-7089833