• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Charoen Mueang, Phan, Chiang Rai, 57120   -