• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thoet Thai, Mae Fa Luang, Chiang Rai, 57240   -