• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Pa Tueng, Mae Chan, Chiang Rai, 57110   084-3783632