• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Pa Tueng, Mae Chan, Chiang Rai, 57110   087-1835027