• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wang Takhian, Khao Saming, Trat, 23130   080-2415936