• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nam Chiao, Laem Ngop, Trat, 23120   089-2964857