• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wang Takhian, Khao Saming, Trat, 23130   089-5114496