• ข่าวสาร

แถลงการณ์

แถลงการณ์
สำนักจุฬาราชมนตรี
สำนักงานคณะกรรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
เรื่อง ประณาม นายโดนัลด์ ทรัมป์
กรณียอมรับให้อัลกุดส์ (เยรูซาเล็ม) เป็นเมืองหลวงของระบอบไซออนิสต์