• ข่าวสาร

จัดการปาฐกถาสาธารณะประจำปี เรื่อง “อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย”

สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับฝ่ายวิชาการและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการปาฐกถาสาธารณะประจำปี เรื่อง “อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย” ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ซอยรามคำแหง 5 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ