• ข่าวสาร

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 
ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑