• ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้อนุมัติบัตรโดยสารเครื่องบิน (สายการบินโอมานแอร์) จำนวน 80 ที่นั่ง โดยกำหนดการเดินทางเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เดินทางวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 40 คน และกลุ่มที่ 2 เดินทางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 40 คน ตามรายชื่อที่แนบมา

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ