• ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้อนุมัติบัตรโดยสารเครื่องบิน (สายการบินโอมานแอร์) จำนวน 80 ที่นั่ง โดยกำหนดการเดินทางเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เดินทางวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 40 คน และกลุ่มที่ 2 เดินทางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 40 คน ตามรายชื่อที่แนบมา