• ข่าวสาร

การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ