• ข่าวสาร

สกอท.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านเทคนิคการตรวจประเมินฮาลาลกับสถานประกอบการ บุคลากรมุสลิมกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20-25 มีนาคม 2561 อิหม่ามมานิต ทองแสง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล อาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะห์ กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล พร้อมด้วย อาจารย์คทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากพล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตามคำเชิญของ ฯพณฯ ดาโต๊ะอุสมาน ฮาซัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการกระทรวงแรงงานและอาชีวศีกษา รองประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนฮาลาลกัมพูชา และประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนามุสลิมกัมพูชา ประเทศกัมพูชา การเดินทางไปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านเทคนิคการตรวจประเมินฮาลาลกับสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับรองฮาลาล และมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรมุสลิมกัมพูชาที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมิน เรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจรับรองฮาลาลต่อไป 
ประเทศกัมพูชาได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านฮาลาล และโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มประเทศในอาเซียน ประกอบกับเป็นประเทศที่มีประชาการมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยเหมือนประเทศกัมพูชา จึงได้นำแนวทางการตรวจรับรองฮาลาลของประเทศไทยเป็นแนวทางในการตรวจรับรองฮาลาลของประเทศกัมพูชา ในการนี้คณะผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาลของประเทศไทยได้ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาลกับคณะกรรมการตรวจประเมินฮาลาลของประเทศกัมพูชา จำนวน 4 สถานประกอบการได้แก่ 
1. ครัวฮาลาล ณ ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ เป็นการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ฮาลาล
2. โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น น้ำปลา ซอส น้ำส้มสายชู ซิอิ้ว และอื่นๆ 
3. โรงงานผลิตขนมอบกรอบ บรรจุซองปิดสนิท
4. โรงเชือดสัตว์ปีกในเครือ ซีพี ของประเทศไทย สาขากัมพูชา 
อย่างไรก็ตาม ฯพณฯ ดาโต๊ะ อุสมาน ฮาซันในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนฮาลาลกัมพูชาได้ฝากขอบคุณ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ท่านเลขาธิการ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่กรุณาส่งผู้แทนจากประเทศไทยมาให้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฮาลาล กระบวนการเทคนิค กับบุคคลากรของประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาล และมีโครงการที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมการขับเคลื่อนฮาลาลของกัมพูชา เรื่องมาตรฐานการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการบริการอาหารฮาลาลต่อไป

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ