• ข่าวสาร

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 5/2561

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ