• ข่าวสาร

ประชุม กอท. (สัญจร) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ