• ข่าวสาร

ฯพณฯจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี"

ฯพณฯจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี"
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ฯพณฯจุฬาราชมนตรี อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานการกุศล "10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี" เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างหอพักนักเรียนชายโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งงาน 10 ปี กัลยาฯ ร่วมก้าวไปข้างหน้า สู่การสร้างคนดี จัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ณ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ