• ข่าวสาร

กอจ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม นำโดยคุณสุริยา อร่ามวงศ์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่อ­งสอน จัดเตรียมการปิดการอบรมสนามสอบให้กับเด็กและเยาวชนตามสนามสอบในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งนำสิ่งของไปแจกให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชาติมุสลิมในอนาคตให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เกินครึ่งหนึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ และรอสถานะขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นโครงการที่สกอจ.แม่ฮ่องสอนให้การสนับสนุนตลอดมา โดยความร่วมมือระหว่าง สกอจ.แม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์จริยธรรมอิสลามโซนใต้ จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทั้งหมดเป็นภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ