• ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 
2. การสัมภาษณ์และประกาศผล การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2562 
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ https://turkiyeburslari.gov.tr/

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ