• ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 
2. การสัมภาษณ์และประกาศผล การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2562 
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ https://turkiyeburslari.gov.tr/