• ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019/2020

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกผู้สมัครที่สนใจรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019/2020 ซึ่งสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไข การสมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.ofppt.mawww.men.gov.ma หรือwww.amci.ma