• ข่าวสาร

รายชื่อร้านอาหารที่เข้าโครงการฯ

รายชื่อร้านอาหารที่เข้าโครงการต่อเนื่องการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยม ผ่านเครื่องหมาฮาลาลประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ