• ข่าวสาร

ประกาศ ฉบับที่ 4/2564

ประกาศ ฉบับที่ 4/2564

ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล (สกอท.) พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_4_2564_1__2.pdf 6.30 MB