• ข่าวสาร

ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฉบับที่ 20/2564 (พิเศษ)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_20_2564__2.pdf 2.35 MB

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ