• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wiang Tai, Pai, Mae Hong Son, 58130   089-7554166