มัสยิดอิสรอ


ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   089-7554166

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -