• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Chet Samian, Photharam, Ratchaburi, 70120   -