• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nong Pling, Mueang Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet, 62000   -